socha Bolestné Matky Boží

Sochy světců v Rabštejně nad Střelou
Soubor kvalitních barokních soch z 18. století.