sirkárna

Nemanice
Vesnice Nemanice poblíž bavorských hranic. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Poblíž zbytky zaniklé vesnice Lučina (Grafenried)