síň

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)
Soubor lidové architektury z 19. století.