Sedlecký potok

Tymákov
Počátky Tymákova, poprvé vzpomínaného ve 14. století společně se sousedními Mokrouši, byly spjaty s pány z Čachrova, v polovině 16. století pak všechny díly rozdrobeného statku získalo město Rokycany.

Venkovské usedlosti v Tymákově (čp. 1, 58, 69, 71)
Tymákov, jako jedna z památkově nejvýznamnějších a nejlépe dochovaných vesnických celků na Plzeňsku, zaujme především souborem roubených a cihlových stavení doplněných o zdobné klasicistní brány.