Šebestián Markvat z Hrádku

Hradiště Vrtbo u Horní Bělé
Pahorek obklopený mohutným příkopem a valem, patrné jsou též zbytky hrází po zaniklých rybnících v okolí, které sloužily jak hospodářským, tak obranným účelům.