Schönanger

Zřícenina tvrze Vřeskovice (u čp. 38)
Hospodářské budovy nad východním okrajem vsi Vřeskovice ukrývají pozůstatky šlechtického sídla ze 14. století. Vřeskovická tvrz sloužila jako sídelní objekt místní šlechtě, jež svůj původ odvozovala od Drslaviců, přibližně do poloviny 15. století.