rušení klášterů

Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)
V klášteře minoritů, budovaném od půle 13. století a zrušeném roku 1785, dnes sídlí městské muzeum, z přilehlého kostela svaté Máří Magdaleny se zachovala pouze část obvodových zdí.

Paulánský klášter se zříceninou kostela ve Světcích (čp. 1)
Barokní paulánský klášter se zříceninou kostela Čtrnácti svatých pomocníků, založený v 17. století a zrušený v rámci josefínských reforem roku 1787.