Ruprecht Falcký

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Klášter premonstrátek Chotěšov (čp. 1)
Monumentální klášterní areál dominuje obci Chotěšov i okolí. Představuje skvost barokního umění. V roce 2010 byl prohlášen za národní kulturní památku.