rovinné sídliště

Meclov
Vesnice s kostelem Archanděla Michaela. Poblíž rovinné sídliště doby bronzové (Březí).

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Žinkovy
Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.