Rodinné centrum Plzeň

Fara v Těnovicích (čp. 4)
Barokní fara se nachází v Těnovicích pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie.