reliéf houslí

Smírčí kříž v Chrastavicích
Kámen v centru obce na nízké vyvýšenině.