Protiva z Číčova

Číčov
První zpráva o vsi Číčov pochází z roku 1272. V další zprávě z roku 1352 je již zmiňován i zdejší kostel.