poklad

Radkovice
Vesnice Radkovice se rozkládá nedaleko Přeštic. V okolí se nacházejí pozůstatky hradiště Jindřín.

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.