pivovarské sklepy

Kostel sv. Jiří v Koutu na Šumavě
Kostel z počátku 18. století, později rozšiřován. Ke kostelu patřila i dvoupatrová empírová fara.

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)
V areálu bývalého panského dvora ve Spáleném Poříčí vynikají stavby špýcharu a pivovaru.