Petr z Vrtby

Kostel sv. Jiljí v Krašovicích
Kostel postaven mezi léty 1778 a 1785 nákladem Náboženského fondu na místě středověké stavby.