Petr Bozděch z Kamenice

Ptenín
Vesnici Ptenín najdeme nedaleko Merklína a Přeštic. Dominantou obce je barokní zámek.