panský pivovar

Panský pivovar ve Spáleném Poříčí (čp. 2)
V areálu bývalého panského dvora ve Spáleném Poříčí vynikají stavby špýcharu a pivovaru.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Zámek Líšťany (čp. 1)
Rozlehlý areál zámku s přilehlým hospodářským dvorem a parkem.