opevněný kostel

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově
Pozdně románská stavba vystavěna před rokem 1241.

Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích
Původně se jednalo o románský kostel, s jehož existencí je třeba počítat nejpozději ve druhé polovině 12. století.