obřadní stůl

Židovský hřbitov v Kožlanech
Hřbitov pod Šibeničním vrchem byl založen zřejmě před rokem 1700.