mohylové pohřebiště

Nadryby
Ves raně středověkého původu s pozoruhodnou barokní kaplí od architekta Santiniho, zakomponovanou ve druhé polovině 19. století jako zvonice do nové návesní kaple.

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Řenče
Vesnice Řenče leží nedaleko Přeštic. Dominantní stavbou je novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje.

Roupov
Vesnice Roupov se nachází nedaleko Přeštic. Dominantou obce je zřícenina středověkého hradu.

Vochov
V okolí vsi se nachází významné pravěké sídliště z mladší doby kamenné s prvním archeologicky prozkoumaným rondelem v západních Čechách a s unikátním nálezem tzv. Vochovské venuše.

Žákava
Vesnice Žákava leží nedaleko Blovic nad pravým břehem řeky Úslavy. První zprávy o zdejší tvrzi a kostele pocházejí z roku 1350.