mlýnice

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)
V areálu mlýna se dochovala mimořádně cenná barokní mlýnice z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce.

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)
Známý pod názvem Zimův nebo také Ostrovecký mlýn.