misijní kříž

Kaple Panny Marie v Olešovicích
Jednoduchá stavba na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým presbytářem se zvoničkou v hřebeni střechy.