Mikulášské náměstí

Obchodní akademie v Plzni-Výchdodním předměstí (čp. 808)
Proslulé gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni bylo založeno z podnětu Josefa Strnada již v roce 1906. Budova II. české státní reálky, jak se ústav tehdy jmenoval, byla dostavěna až v roce 1914.