mázhauz

Radnice v Úterý (čp. 1)
Původní renesanční budova radnice vyhořela, ale již v roce 1695 byla znovu vystavěna.