Max Fleischer

Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí
Plzeňská Velká synagoga se nachází v ulici Sady pětatřicátníků, druhá největší stavba svého druhu v Evropě byla vybudována na sklonku 19. století v novorománském a novorenesančním slohu.