Lucas Cranach

Historické jádro vsi Poleň
Netradiční uspořádání, dané nejasným centrem vsi a historickým jádrem soustředěným kolem dvou kostelů, zřejmě vyplynulo ze skutečnosti, že Poleň byla již ve středověku rozdělena na několik dílů.

Poleň
Poleň založila místní šlechta nejpozději ve 13. století, od počátku však byla ves rozdělena na několik částí, z nichž jedna byla spravována z hradu Pušperk. Počátkem 18. století pak celou Poleň připojili Černínové z Chudenic ke svému panství.