Lomikar

Křížové kameny v Chodově
Dva smírčí kříže.

Maxov
Malá vesnice poblíž Všerub, založená Wolfem Maxmiliánem Lamingenem (Lomikarem).