lom

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.

Zíchov
Zíchov dnes spadá pod Koloveč, v obci zbytky středověké tvrze v někdejším panském hospodářském dvoře.