lokační sídlo

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.