litinový kříž

Fara v Prusinech (čp. 36)
Barokní fara stojí v osadě Prusiny nad obcí Nebílovy. Dochovala se v podobě z roku 1722.

Fara ve Vidžíně (čp. 8)
Areál fary byl počátkem 90. let přestavěn na penzion.

Kaple Panny Marie v Lučišti
Na návsi v Lučišti najdeme kapli Panny Marie pocházející z doby kolem roku 1800.

Kaple sv. Vojtěcha ve Vrčeni
 Poutní kapli sv. Vojtěcha najdeme nedaleko Vrčeně. Místo je spojeno se svatovojtěšskou legendou.

Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích
Původně gotický kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích ze 14. století byl později upraven barokně a novogoticky.

Lučiště
Vesnice Lučiště se nachází nedaleko Spáleného Poříčí. První zpráva o obci pochází z roku 1379.