Linhart z Aldenbergu

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech
Nejstarší městský kostel se v raném novověku stal významným mariánským poutním místem díky zázračnému obrazu Panny Marie Klatovské.