Leonard Stoehr

Nový Kramolín
Ves se sousoším Nejsvětější Trojice. U Kramolína je dobře zřetelný tzv. český křemenný val. Poblíž památník zaniklé obce Valtířov.