Kurojedy

Kostel sv. Bartoloměje v Ošelíně
Pohledný kostelík svatého Bartoloměje získal svou dnešní podobu barokní přestavbou na počátku 18. století, kdy v něm také byla vybudována schirndingovská hrobka.