Křimice

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Vejprnice
Obec rozvinutá především po druhé polovině 19. století s dominantou barokního kostela sv. Vojtěcha.