kostel sv. Markéty

Chomle
Nejstarší zmínka o Chomli pochází z roku 1352. Nejprve byla vesnice v majetku drobných šlechticů, roku 1453 byla připojena k březinskému zboží, později k radnickému panství.

Kostel sv. Markéty ve Vsi Touškově
Ve Vsi Touškově najdeme kostel sv. Markéty, který je jako farní zmiňován již roku 1352.

Ves Touškov
Ves Touškov najdeme nedaleko Stodu. První zmínka o obci pochází z roku 1243. Dominantou je kostel sv. Markéty.