Konstancie Uherská

Vidžín
Původně středověká vesnice, silně poznamenaná poválečným odsunem.