kníže Bedřich

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Lochousice
Obec raně středověkého původu, od roku 2004 vesnická památková zóna.