Kněžská Hůrka

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.