klášter řádu trinitářů

Klášter trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích (čp. 33)
Bývalý klášter řádu trinitářů s kostelem sv. Prokopa ve Štěnovicích byl zbudován z někdejšího barokního špýcharu.

Štěnovice
Štěnovice najdeme nedaleko Plzně. Poprvé je obec zmiňována roku 1327.