klášter dominikánů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku
Kostel poprvé zmíněny už v roce 1352. Západně od něj fara z roku 1768.

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Původně gotický kostel ze Ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Kostel Všech svatých v Hřešihlavech
Nynější pozdně barokní stavba pochází z let 1768–1769.