Khunové z Belasy

Zámek Loučová (čp. 2)
V malé vísce nedaleko Hartmanic je dodnes zachována šlechtická rezidence z 18. století, kterou roku 1789 zakoupil známý sušický obrozenec Josef Ambrož Gabriel.