Kateřina z Chřínova

Českobratrský sbor v Merklíně
V roce 1930 byla v Merklíně zahájena stavba českobratrského kostela, který byl pod názvem Husova kaple slavnostně otevřen roku 1931.