Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic

Újezd Svatého Kříže
Místo se slavnou minulostí, stával zde zámek, který hostil sourozence Mánesovi. Je zde gotický kostel, který dal obci jméno.

Zaniklý zámek Újezd Svatého Kříže
Barokní zámek na místě bývalé středověké tvrze.