kaple sv. Kateřiny

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Barokní kapli na půdorysu řeckého kříže postavil v letech 1699–1701 Matěj Ondřej Kondel podle návrhu J.B. Matheye.