kaple sv. Josefa

Zámek Bušovice
Od roku 1986 slouží objekt jako depozitář Studijní a vědecké knihovny v Plzni.