kaple sv. Jana Nepomuckého

Zámek Dolejší Krušec (čp. 2)
Na původně renesanční tvrz na nevelkém návrší u vsi Dolní Krušec upozorňuje drobná věžička s cibulovou bání z počátku 19. století.

Zámek Dolní Lukavice (čp. 1)
Barokní zámek v Dolní Lukavici je dílem architekta Jakuba Augustona mladšího. Bývá spojován se jménem známého skladatele Josepha Haydna, který zde působil jako zámecký kapelník.

Zámek Kanice (čp. 1)
Zámek s anglickým parkem.

Zámek Krukanice (čp. 1)
Reprezentativní rezidence při hospodářském dvoře kláštera v Teplé.