kaple P. Marie

Podražnice
Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.

Stráž
Jedna z mladších chodských vesnic. Od roku 1995 vesnická památková zóna.