kaple Božího hrobu

Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
Staroplzenecký farní kostel Narození Panny Marie vznikl koncem 14. století na místě starší románské sakrální stavby založené dle pověsti sv. Vojtěchem.