Kanice

Čachrov
Nejstarší zprávy o Čachrově pocházejí ze 14. století, vedle pozůstatků šlechtického sídla vystavěného Kanickými z Čachrova se zde nachází vůbec nejstarší šumavská vodní elektrárna.  

Zřícenina hradu Netřeb
Hrad od roku 1528 uváděn jako pustý.