Josef Fanta

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech
Nejstarší městský kostel se v raném novověku stal významným mariánským poutním místem díky zázračnému obrazu Panny Marie Klatovské.

Radnice v Klatovech (čp. 62)
Původní sídlo městské správy z poloviny 16. století v neorenesančním duchu přetvořil na počátku 20. století architekt Josef Fanta.

Zámek Lužany (čp. 1)
Dominantou obce Lužany je zámecký areál, který je neodmyslitelně spjat se jménem architekta, podnikatele a velkého mecenáše Josefa Hlávky.